Geleceğe değer katacak liderler yetiştirmeyi hedefleyenAmerikan Kültür Okullarıartık Bursa'da.

Her Sınıfta 2 Öğretmen

Biri sadece İngilizce konuşuyor...

Farkımız

Özgür Okul Sistemi

Güçlü bir gelecek için; kendi kararlarını verebilen, özgüveni yüksek, özgür ve demokratik öğrenciler……

Amerikan Kültür Okulları’nın “Özgür Okul” sisteminde öğrencinin baskı altındayken değil, özgürken daha iyi öğrendiğine inanılır.

Bilingual İngilizce Eğitimi

Öğrencilere eğitim koçluğu yapan ve sadece İngilizce konuşan "Assistant Teacher" ile İngilizce günlük yaşantının bir parçası...

Amerikan Kültür Okulları’nda İngilizce; sınıflarla sınırlandırılmış bir ders olarak değil, kurum içinde bir iletişim biçimi olarak kullanılır.

Uygulayarak ve Yaşayarak Öğrenme

Gözlemleyerek, inceleyerek, bilgi üzerinde düşünerek ve sorgulayayarak öğrenmeyi öğretmek...

Düşünen, sorgulayan, araştıran ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Amerikan Kültür Okulları'nda “uygulayarak ve yaşayarak öğrenme” eğitim sistemimizin merkezinde bulunur.

Çift Diploma Programı

Çift diploma programı ile giriş sınavı, hazırlık sınıfı ya da fark dersleriyle uğraşmadan İngiltere'de eğitim hakkı...

Öğrencilerimiz "Dual Skills Diploma in English" programı sayesinde mezun olurken İngiltere'de geçerli ikinci bir diploma almaya hak kazanabilirler.

Çocuklar İçin Felsefe

Neyi değil, nasıl düşüneceklerini öğreterek farklı bakış açıları kazandırmak...

Amerikan Kültür Okulları’nda özgürce düşünmeyi ve demokratikçe tartışmayı öğretmek amacıyla verilen felsefe eğitimi; öğrencilere neyi düşüneceklerini değil, farklı bakış açıları kazanmak için nasıl düşünmeleri gerektiğinin yolunu gösterir.

Avrupa Dil Pasaportu

Mezuniyetle beraber, tüm Avrupa'da geçerli "dil denkliği" olarak kabul edilen İngilizce Yeterlilik Belgesi...

Amerikan Kültür Okulları Türkiye'de Avrupa Konseyi'nden onaylı Avrupa Dil Pasaportu vermeye yetkili 2 kolejden biridir.

Teknoloji Merkezli Eğitim

Dijital Tablet Defter, Akıllı Tahta, Web Tasarım ve Programlama Dersleriyle 21.yy'ın gereksinimlerini karşılayan bir eğitim...

Amerikan Kültür Okulları'nda bilişim çağına ayak uyduramayan bir eğitim sistemi düşünülemez. Eğitim sistemini geleneksel mecralardan yeni, modern mecralara adapte ederek eğitimde yeni bir dönem başlatan Amerikan Kültür Okulları, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, tüm öğrencilerine interaktif tablet defterler vermektedir.

Sosyal, Kültürel ve Sportif

Akademik alandaki başarılarını destekleyen; spor, sanat, sosyal sorumluluk, liderlik ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler...

Amerikan Kültür Okulları çok yönlü, sosyal ve topluma karşı sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu sebeple tüm öğrenciler akademik alandaki eğitimlerin yanında spor, sanat, sosyal sorumluluk, liderlik ve kişisel gelişim alanlarında eğitim ve projeler ile desteklenirler.

Özgür Okul Sistemi

Güçlü bir gelecek için; kendi kararlarını verebilen, özgüveni yüksek, özgür ve demokratik öğrenciler……

Amerikan Kültür Okulları’nın “Özgür Okul” sisteminde öğrencinin baskı altındayken değil, özgürken daha iyi öğrendiğine inanılır.

Uluslararası eğitim vizyonunun anlayış farkıyla; “çocuğun okula değil, okulun çocuğa uyum sağlaması” gerekliliği esastır.

Kendi adımlarıyla yürüyen, özgüvenli bir gelecek yetiştirebilmek için Amerikan Kültür Okulları'nda tüm kararlar; eşitlik, özgürlük ve demokrasi esasları ile alınmaktadır. Kimsenin hakkını ihlal etmediği sürece her öğrenci okul düzenine dair istediği talepte bulunabilmekte, ve en önemlisi bireysel olarak istediği eğitimi alabilmektedir.

Bu “Özgür Okulda” 6 yaşında bir çocuğun da, okul personelinin de, müdürün de, eşit oy kullanma hakkı vardır.

Amerikan Kültür Okulları; kurallara ve baskılara sorgusuz uyum sağlamayan, aksine sistemi geliştirmek için söz hakkı olduğunu bilen, ve gerektiğinde sistemi yeniden düzenleyebilecek özgüvene ve becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilingual İngilizce Eğitimi

Öğrencilere eğitim koçluğu yapan ve sadece İngilizce konuşan "Assistant Teacher" ile İngilizce günlük yaşantının bir parçası...

Amerikan Kültür Okulları’nda İngilizce; sınıflarla sınırlandırılmış bir ders olarak değil, kurum içinde bir iletişim biçimi olarak kullanılır.

Öğrencilere "Eğitim Koçluğu" yapan ve sadece İngilizce konuşan "Assistant Teacher", derslerde ve teneffüslerde sürekli öğrencilerle birlikte vakit geçirerek öğrencilerin eğitimsel gelişimlerinden, doğum günü kutlamalarına kadar her konuyla ilgilenir.

Böylece öğrencilerimiz, doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini çift öğretmenle çift dilli olarak tamamlamaktadır.

Öğrencilerin İngilizce dil becerilerini erken yaşlarda doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen Amerikan Kültür Okullarına özgü bu programla öğrenciler de öğrendikleri yabancı dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik kazanımlar elde edilmektedir.

Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir.

Uygulayarak ve Yaşayarak Öğrenme

Gözlemleyerek, inceleyerek, bilgi üzerinde düşünerek ve sorgulayayarak öğrenmeyi öğretmek...

Düşünen, sorgulayan, araştıran ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Amerikan Kültür Okulları'nda “uygulayarak ve yaşayarak öğrenme” eğitim sistemimizin merkezinde bulunur. Mevcut müfredat, öğrencilere gözlemleyebilme, sorgulayabilme ve bilgi üzerinde düşünebilme özelliklerini kazandıracak şekilde verilir.

Geleceğe aktarılan kalıcı bilgiler, uygulayarak ve yaşanarak öğrenilen bilgilerdir. Bu sebeple öğrencilerimiz öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle; problem çözmeye, deneyselliğe, tartışmaya ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim görürler.

Okulumuzda sınıf ortamları disiplinler arası bağlantılar kurularak oluşturulur. Bu sınıflar gözleme ve uygulamaya imkan tanıyan teknolojilerin kullanımı ile zenginleştirilir.

Yaşayarak öğrenme, paylaşma ve üretme alanları olan sınıflarda; matematik, dil ve okuma köşeleri bulunur.

Çift Diploma Programı

Çift diploma programı ile giriş sınavı, hazırlık sınıfı ya da fark dersleriyle uğraşmadan İngiltere'de eğitim hakkı...

Öğrencilerimiz "Dual Skills Diploma in English" programı sayesinde mezun olurken İngiltere'de geçerli ikinci bir diploma almaya hak kazanabilirler.

Her eğitim öğretim yılının sonunda isteyen öğrenciler İngiltere’deki eğitim müfredatını ülkemizdeki mevcut eğitim müfredatına uyarlayan 2 hafta sürecek eğitim kampına katılırlar. Kamp süresince İngilizce ağırlıklı Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerin yanında seçmeli olarak Kariyer Planlama, İngilizce Bilgi Teknolojileri, İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi derslerden eğitim alırlar.

Eğitimin sonunda yapılacak gelişim testini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ikinci diplomayı almaya hak kazanırlar.

Alınan ikinci diploma ile; öğrencilerimiz fark dersleri, hazırlık sınıfı, giriş sınavı gibi prosedürlere takılmadan İngiltere’de eğitim hayatlarına devam edebilirler.

Çocuklar İçin Felsefe

Neyi değil, nasıl düşüneceklerini öğreterek farklı bakış açıları kazandırmak...

Amerikan Kültür Okulları’nda özgürce düşünmeyi ve demokratikçe tartışmayı öğretmek amacıyla verilen felsefe eğitimi; öğrencilere neyi düşüneceklerini değil, farklı bakış açıları kazanmak için nasıl düşünmeleri gerektiğinin yolunu gösterir.

Felsefe derslerinde işlenen yazınsal metinler ile kendi deneyimleri arasında ilişki kurmalarına; özgün ve eleştirel bir bakış açısıyla dünyayı sorgulamalarına; düşünce, dil ve dünya arasındaki ilişkileri keşfetmelerine olanak sağlar.

Temel amacı öğrencilere özgür düşünme alışkanlığı edinmenin altyapısını oluşturmak olan "Çocuklar İçin Felsefe" eğitimlerinde eleştirel düşünme becerileri öğreterek temellendirilmemiş savlara ve ön yargılara karşı sorgulayıcı olmaları öğretilir.

Çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme arzusu, felsefe eğitimi ile desteklendiğinde gelecekte topluma daha esnek, daha özgür düşünceli tartışmaya ve eleştiriye açık bireyler olarak katılmalarını sağlar.

Avrupa Dil Pasaportu

Mezuniyetle beraber, tüm Avrupa'da geçerli "dil denkliği" olarak kabul edilen İngilizce Yeterlilik Belgesi...

Amerikan Kültür Okulları Türkiye'de Avrupa Konseyi'nden onaylı Avrupa Dil Pasaportu vermeye yetkili 2 kolejden biridir.

Bu sayede öğrencilerimizin okulu bitirirken elde ettikleri İngilizce Dil Yeterlilik Belgeleri tüm Avrupa'da devlet kademeleri ve özel kademelerde geçerli hale gelmiştir.

Öğrencilerimizin Amerikan Kültür Okulları'ndan aldığı Dil Yeterlilik Belgeleri dışında herhangi bir dil sınavi ile (TOEFL, KPSS vb...) İngilizce düzeylerini belirletmelerine gerek yoktur.

Ülkemizde İnglizce Yabancı Dil Programlarında, Avrupa Dil Portfolyosunu Avrupa Dil Konseyine onaylatabilmiş çok az eğitim kurumu vardır.

Amerikan Kültür Okulları Avrupa Konseyi'ne 2012/R006 ve 2012/ R004 numaralı portfolyalarla akredite olmuştur.

Teknoloji Merkezli Eğitim

Dijital Tablet Defter, Akıllı Tahta, Web Tasarım ve Programlama Dersleriyle 21.yy'ın gereksinimlerini karşılayan bir eğitim...

Amerikan Kültür Okulları'nda bilişim çağına ayak uyduramayan bir eğitim sistemi düşünülemez. Eğitim sistemini geleneksel mecralardan yeni, modern mecralara adapte ederek eğitimde yeni bir dönem başlatan Amerikan Kültür Okulları, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, tüm öğrencilerine interaktif tablet defterler vermektedir.

İçinde konu anlatımları, örnek sorular ve ödevlerin bulunduğu bu dijital tablet defterler, akıllı tahta programımızla bire bir uyumlu olup; öğrencilerimizin istediği yer ve zamanda pratik yapmasına imkan tanımaktadır.

Amerikan Kültür Okulları'nda bilgisayar ve bilişim eğitimleri oldukça ciddiye alınmaktadır. Öğrencilerin bilgisayar konusunda bilgileri arttıkça teknolojiye karşı daha olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlayarak, gelecek yüzyılın gereksinimlerine hazırlamayı bir görev edinmiştir.

Tüm bunların yanında öğrencilerimiz, okulumuzda alacakları Web tasarım ve programlama eğitimleri ile kayıt sırasında kendilerine verilen domain adreslerini kullanarak kendi kişisel web sitelerini oluşturabilmektedirler.

Sosyal, Kültürel ve Sportif

Akademik alandaki başarılarını destekleyen; spor, sanat, sosyal sorumluluk, liderlik ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler...

Amerikan Kültür Okulları çok yönlü, sosyal ve topluma karşı sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu sebeple tüm öğrenciler akademik alandaki eğitimlerin yanında spor, sanat, sosyal sorumluluk, liderlik ve kişisel gelişim alanlarında eğitim ve projeler ile desteklenirler.

Drama, akıl oyunları, bale, dans, yüzme, binicilik, tenis, ebru ve çinicilik gibi farklı beklentilere göre çeşitlilik barındıran yetenek eğitimlerimiz öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda çoğaltılacaktır.

Yetenek eğitimlerimizin yanı sıra öğrencilerimiz her yıl topluma hizmet amaçlı "Sosyal Sorumluluk Projeleri" oluştururacaktırlar. Bu projeler ile bir amaç etrafında toplanarak, toplumumuzun genel çıkarlarını geliştirecek ve koruyacak farklı etkinliklerde bulunulacaktır.

Bunun yanında kurum içi yayın yapan okul radyosu ve televizyonu, istedikleri içerikte program ya da belgesel hazırlayıp, yayınlayabilmeleri için öğrencilerin hizmetine sunulacaktır.